Cover Image

Kolejne żądania ochrony polskiej rodziny

Marzec 26, 2019 - Czas czytania: 2 minut

Organizacja pozarządowa Identity Heritage Supporting Board (IHSB), reprezentująca i chroniąca polskie oraz amerykańskie wartości, między innymi wartości więzi rodzinnych, tożsamość narodową, prawa człowieka, godność osobistą i bezpieczeństwo, żąda natychmiastowego przywrócenia kontaktu synowi pani Brygidy, Justinowi, z jego mamą.

Matkę i dziecko rozdzielono nagle, bez żadnych podstaw do tego żeby musieli zostać rozdzieleni, a długotrwała walka kobiety o odzyskanie syna, napotyka na bierność polskich polityków i urzędników, nie chcących pomóc jej odzyskać dziecko. Małoletniemu Justinowi odebrano jego biologiczną mamę, która od momentu urodzenia syna, aż do dnia, w którym zostali rozdzielni, troskliwie się nim opiekowała i była mu najbliższą osobą oraz wyłączną opiekunką.

W ocenie IHSB, bierna postawa rządowej strony polskiej jest jawnym przyzwoleniem na to, żeby urzędnicy i sędziowie brytyjscy traktowali małego, bezbronnego człowieka jak rzecz, którą można sobie przywłaszczyć, nie biorąc pod uwagę, jakie to niesie ze sobą konsekwencje.

Sześcioletni już teraz Justin, został jako 3 letnie dziecko pozbawiony emocjonalnej więzi stworzonej z własną biologiczną mamą, najsilniejszej istniejącej więzi, a obecnie pozbawia się go również jego tożsamości narodowej, możliwości nauki języka ojczystego, kontaktu z bliższą i dalszą rodziną, oraz poznawania kultury i historii rodzimego kraju.

IHSB na podstawie art. 72 ust. 1 zd 2 Konstytucji, wzywa polski rząd do wykonania obowiązku ochrony dziecka, obywatela, polskiej rodziny. W pierwszej kolejności rząd winien zapewnić kontakt dziecka z matką.

Nasza misja

Dla ochrony oraz przywracania dziedzictwa tożsamości osób w granicach przysługujących im praw człowieka i praw dziecka.